Przetarg na rozdysponowanie ogierów

mężczyzna trzymający konia za uzdęOgłoszenie o przetargu na rozdysponowanie ogierów Małopolskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o. 30-002

Kraków ul. Zbożowa 4, Stadnina Koni Białka, Białka 22-300 Krasnystaw, do dzierżaw hodowlanych

Warunki ogólne

1. Rozdysponowanie ogierów w dzierżawę przeprowadzane będzie w trybie przetargu na podstawie pisemnych ofert. W przypadku nie rozdysponowanych ogierów na podstawie ofert pisemnych zostanie zorganizowany przetarg ustny.

2. Termin przetargu pisemnego ustala się na 16.11.2021 godz. 11:00, termin przetargu ustnego

ustala się na 16.11.2021 godz. 12:30.

3. Oferty pisemne należy składać w siedzibie Zamawiającego za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w zaklejonych, nieprzezroczystych kopertach. Termin składania ofert upływa w dniu 15.11.2021 r.

4. Stadnina zamieści listę ogierów oferowanych do dzierżaw, warunków przetargu jak i terminuprzetargu na swojej stronie internetowej.

5. Informacje jak w pkt. 4 roześle do zainteresowanych dzierżawców i OZHK działających na terenie działania Spółki.

6. W dniu przetargu ustnego Stadnina poda wykaz ogierów, wobec których rozstrzygnięto przetarg oraz wykaz ogierów objętych przetargiem ustnym.

7. Do licytacji ustnej zostaną włączone ogiery, które nie zostały rozdysponowane na podstawie przetargu pisemnego.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Zastrzega się, że ogłoszenie o przetargu nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

9. Oferenci, którzy wygrali przetarg na danego ogiera zobowiązani są do podpisania umowy

opracowanej przez Stadninę z pełnymi konsekwencjami wynikającymi z treści umowy.

10. Warunki przetargu pisemnego:

a. Warunki przystąpienia do przetargu pisemnego:

• do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające warunki do prowadzenia działalności hodowlanej dzierżawionym ogierem i akceptujące warunki wynikające z umowy dzierżawy ogiera hodowlanego z SK Białka na dany sezon.

• brak zaległych zobowiązań finansowych w stosunku do SK Białka

• brak udokumentowanych zastrzeżeń ze strony Stadniny wobec przebiegu dzierżawy w latach poprzednich

• złożenie w terminie pisemnej oferty na dzierżawę ogiera z listy oferowanych do dzierżawy na druku opracowanym przez SK Białka wraz z proponowaną ceną,

b. Rozstrzygnięcie przetargu pisemnego

• w dniu przetargu Komisja dokona oceny i porównania złożonych ofert

• o wyborze najlepszej oferty decydować będzie najwyższa cena, która będzie równa lub wyższa od ceny minimalnej

• po zapoznaniu się z ofertami Komisja ustali rozdysponowanie ogiera do dzierżawy lub

przeniesie go do przetargu - licytacji ustnej

11. Warunki przetargu ustnego:

a. Warunki przystąpienia do przetargu ustnego:

• do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające warunki do prowadzenia działalności hodowlanej dzierżawionym ogierem i akceptujące warunki wynikające z umowy dzierżawy ogiera hodowlanego z SK Białka na dany sezon.

• brak zaległych zobowiązań finansowych w stosunku do SK Białka

• brak udokumentowanych zastrzeżeń ze strony SK wobec przebiegu dzierżawy w latach

poprzednich

b. Prowadzenie i rozstrzygnięcie przetargu ustnego:

• przetarg prowadzony będzie w formie licytacji ustnej

• postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 100 zł

• kolejność licytowanych koni odbywać się będzie wg listy alfabetycznej

• wygrywającym przetarg na danego ogiera jest oferent, który zaoferował najwyższą kwotę.

12. Odbiór koni

a. koń zostanie wydany dzierżawcy po uzgodnieniu terminu odbioru z SK Białka

b. miejsce i termin wydania konia określi SK Białka

c. konie stacjonujące w SK Białka wydane będą według zasad uzgodnionych między stronami

13. Ceny minimalne za dzierżawę ogiera z SK Białka na sezon hodowlany 2021/2022:

a) ogiery huculskie 1000 zł + VAT
b) ogiery zimnokrwiste 1600 zł + VAT
c) ogiery małopolskie: Elaborat, Awans 4000 zł + VAT
d) pozostałe ogiery małopolskie, śląskie, sp 2500 zł + VAT

14. Odpłatność będzie płatna w II ratach:

I okres rozliczeniowy – w wysokości 50 % kwoty dzierżawy na podstawie faktury VAT

wystawionej w miesiącu grudniu 2021 r. płatnej w ciągu 60 dni od daty jej wystawienia.

II okres rozliczeniowy – w wysokości 50 % kwoty dzierżawy na podstawie faktury VAT

wystawionej w miesiącu marcu 2022 r. płatnej w ciągu 60 dni od dnia wystawienia faktury.

15. Wszystkie kwestie nie uregulowane powyższym opracowaniem rozstrzygane będą na podstawie nieodwołalnej i ostatecznej decyzji Zarządu Spółki.

____________________________________

Wykaz ogierów przeznaczonych do dzierżawy na sezon 2021/2022

LP.

NAZWA

RASA

OJCIEC

MATKA

MAŚĆ

ROK UR.

1.

852 GWł ABAR

śl

 BEGIS śl

 ALMA śl / ABDUL

 GN.

 2004

 2.

 500 GLb AMADEUSZ

 m

 HEBAB o

ARTENA m / SZAŁ

 C.GN.

 2005

 3.

 426GLb ARAD

 m

 EMIR m

 ARAGONA m / SZAŁ

GN.

 2001

 4.

 477GLb ATUT

 xo

 VIS VERSA xo

 ARLETA m / BARAK

 GN.

 2002

 5.

 468 GLb AWANS

 m

 VIS VERSA xo

 ARAGONA m / SZAŁ

C.GN.

 2002

 6.

 897 GWl BERGEN

 śl

 TURKUS śl

 BERENIKA śl / MUNDIAL

 C.GN

2005

 7.

 639 GBy BRIW

z (sztum)

 IWO z

 BRAKULA z / HOKUS

 J.GN.

2011

 8.

 273 GKr BURGUND

m

 GREY m

 BIONA m / DRESK

 J.GN.

 2002

 9.

 515 GLb ELABORAT

 m

 ASPAN m

 ELANDRA m / DECORATION

 GN.

 2006

 10.

 486 GLb EUFRAT

 m

 LUBAŃ m

 EMANACJA m / CHRYZOTYL

 SIWA

2003

 11.

 471 GLb HEBAN

m

 BANITA m

 HONDA m / HURAGAN

SIWA

2002

 12.

 209 GKt LIKON

 śl

 SZACH śl

 LIGULA śl / LIGUSTER

KARA

2004

 13.

 40 GRz LUKSUS

 hc

 RYGOR hc

 LUTNIA hc / LUZAK

 C.MYSZ.

 2003

 14.

 870 GWł MONTREAL

 śl

 SZWADRON śl

 MARINA śl / DELFIN

C.GN.

2004

 15.

 857 GWł TOFIK

 śl

 HUTOR śl

 TRATA śl / TURKUS

KARA

 2003

 16.

 129 GKr SZAŁ

 hc

 JAŚMIN hc

 SEWILLA hc / NESZOR

 GN. SROK.

 2002

 17.

 75 GKt WAREG

 m

 GRAJCAR m

 WARKA m / KUMYS

 GN.

 2000

 18.

 435 GPz WIZJONER

 sp

 RYTM han

 WIZNA sp. / BONAPARTE

SK.GN

 2001

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.

Czytaj więcej